• Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
دیدگاه

یادداشتی از استاد هادی صفاکیش
در حاشیه ی چهارمین همایش سی بوم ، سی نقاش

آثار ارزشمند نقاشی هنرمندان پرتلاش حوزه هنری در این نمایشگاه هر چند کوچک بود اما با شکوه و بسیار زیبا بود حوزه هنری سیستان و بلوچستان با امکانات هر چند مختصر و اندک امروز به عنوان پیشرو و پرچمدار بی بدیل فعالیت های فرهنگی و هنری است. نظیر این فعالیت در هیچکدام از ادارات فرهنگی استان طی سالهای اخیر انجام نشده است.

برگزیدگان

نیم نگاهی به سی بوم ، سی نقاش
مشاهده: 535
مشاهده: 532
مشاهده: 543
مشاهده: 571
مشاهده: 605
مشاهده: 562
مشاهده: 540
مشاهده: 557
مشاهده: 569
مشاهده: 576
مشاهده: 570
مشاهده: 565
مشاهده: 549
مشاهده: 547
مشاهده: 567
مشاهده: 557
مشاهده: 562
مشاهده: 565
مشاهده: 597
مشاهده: 609
مشاهده: 544
مشاهده: 505
مشاهده: 539
مشاهده: 536
مشاهده: 523
نقد و نگاه شما
نام میهمان  
آدرس الکترونیکی  
عنوان    
توضیحات  
کد امنیتی

 
       

Skip Navigation Links
صفحه اصلی
ارتباط با ماExpand ارتباط با ما