• Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
رسالت اصلی حوزه هنری استان

رسالت حوزه هنری

در یک جمع بندی فشرده بنا به فرموده مقام معظم رهبری، حوزه هنری باید رسالت خود را؛

« کاشت و داشت عوامل تعیین کننده در تولید آثار فاخر هنری بداند »

تحقق این رسالت نیازمند:

§         ایجاد محیط رشد و پرورش استعدادهای هنری

§         شناسایی نیاز واقعی هنری

§         جریان سازی مکاتب خاص هنری با رویکرد کاربردی

§         حل معضلات فکری و هنری در راستای تسهیل و اصلاح زندگی مردم

§         شناسایی استعدادهای واقعی در عرصه های مختلف هنری

§         شناسایی آگاهانه مربیان، اساتید، هنرمندان پیشکسوت برای حضور در جمع استعدادهای جوان

§         انجام تحقیقات مستمر، برای آسیب شناسی عرصه هنر، بهبود روش ها، تولید منابع علمی و تکنیکی

§         تقویت توان علمی و مدیریتی مدیران واحدهای صف و ستاد

§         تقویت توان علمی و هنری کارشناسان و کارکنان ثابت واحدهای هنری

§         ظرفیت سازی در امکانات فیزیکی و تجهیزات مورد نیاز، برای آموزش، تولید و عرضه آثار هنری می باشد.

چشم انداز حوزه هنری استان

چشم انداز حوزه هنری

با اتکال به قدرت لایزال الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی و صیانت از ارزش های دینی و انقلابی، در چشم انداز بیست ساله:

حضور فعال و جریان ساز درونی و بیرونی از هنر اسلامی متعهد و تأثیرگذار به مردم کشور و مسلمانان جهان و محور قرار گرفتن حوزه هنری در جذب و پروش هنرمندان متعهد و متخصص در کلیه رشته های هنری و تولید آثار نمونه و فاخر از هنر اسلامی.

در چنین شرایطی حوزه هنری ویژگی های زیر را داراست:

·         جایگاه مطلوب آفرینش آثار فاخر هنری و فرهنگی مبتنی بر معرفت دینی در بین مؤسسات فرهنگی داخلی و خارجی

·         پرورش دهنده و برخوردار از منابع انصسانی توانمکند، مستعد و متعهد به اسلام و ارزش های اسلامی

·         مرجع تأثیرگذار جریان های فرهنگی و هنری مبتنی بر ارزش های اسلامی

·         ارائه دهنده الگوهای کارآمد مدیریتی در عرصه هنر دینی


Skip Navigation Links
صفحه اصلی
ارتباط با ماExpand ارتباط با ما