• Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
بررسی سیر تحول موسیقی ایران زمین
كرونولوژي تاريخ موسيقي ايران 4000 ق.م تا اول عصر صفويه
نگاهی گذرا بر موسیقی ایران تا دوران صفویه

ادامه ...
موسیقی ایران زمین
موسيقي در دوران اسلام
با پذيرفتن و تثبيت شدن دين اسلام در ايران زبان عربي در ميان ايرانيان مرسوم گشت، كليه نويسندگان دانشمندان و هنرمندان ايراني براي اينكه بتوانند آثارشان را در سراسر قلمرو اسلامي حاكم در آن زمان پخش كنند ترجيح دادند كه مولفه هاي خود را به زبان عربي منتشر كنند. اين اتفاق از منظر ديگر باعث ايجاد رابطه ي دوجانبه بين ايرانيان و اعراب گرديد.

ادامه ...
موسيقي ايران زمين
موسيقي ايران كهن - بخش دوم
موسيقي كهن ايران 2 الف: پيش از مادها ب: مادها ج: پارسيها و هخامنشيان د: پارتها و اشكانيان هـ : ساسانيان

ادامه ...
موسیقی ایران زمين
موسيقي ايران كهن - بخش نخست
نكته قابل توجه اين كه واژه ي موسيقي چيست، واژه اي يوناني گرفته شده از mousika و مشتق از كلمه ي muse كه نام رب النوع حافط شعر، ادب و موسيقي يونان باستان مي باشد.muse در يونان به عنوان پسوند و در فرانسه به پيشوند تبديل مي شود مثل موزيكو، موزيقان و ... كه به معني موزيك چي خنياگر ، مطرب، رامشگر و نوازنده ي ساز مي باشد.

ادامه ...

Skip Navigation Links
صفحه اصلی
ارتباط با ماExpand ارتباط با ما